Artiest & Entertainment

privacyverklaring

Privacybeleid en privacyverklaring

Onze bedrijfsgegevens
Artiest & Entertainment (A&E), gevestigd aan het van Zeggelenplein 116, te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.artiestentertainment.nl
van Zeggelenplein 116
2032 KG Haarlem
06-45610661

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website van bovengenoemde organisatie. Artiest & Entertainment (A&E) zal zorgvuldig omgaan met uw per persoonlijke gegevens, deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens Artiest & Entertainment (A&E) verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig en aandachtig te lezen.

Gebruik persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, hieronder treft u een overzicht van informatie en  persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens en informatie die u telefonisch verstrekt
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

Deze persoonsgegevens bewaart en gebruikt Artiest & Entertainment (A&E) uitsluitend, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt.

Het reserveren van een boeking
Het plaatsen van een optie voor een boeking
Het inhuren van een artiest
Het aanvragen van een offerte voor boeking
Het afhandelen van uw betaling
Om u te bellen of e-mailen indien noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Indien wij hiertoe wettelijk aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld voor belastingaangiften
Om goederen en diensten bij u te leveren
Het analyseren van statistieken en optimaliseren van deze website

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, behalve wanneer dit nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via externe partijen die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van zowel functionele cookies, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van cookies geplaatst door de volgende partijen:

Google +
Google AdWords
Google Analytics
Hotjar
Facebook

Wij gebruiken de geplaatste cookies van de hierboven genoemde partijen voor de volgende doeleinden:

het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door de gebruikers

het optimaliseren van onze website en diensten;

het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses, aan de hand van uw click- en surfgedrag;

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen. (Let op: de privacyverklaringen van deze partijen kunnen regelmatig wijzigen).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. Wij hanteren een maximaal bewaartermijn van 7 jaar.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Artiest & Entertainment. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Artiest & Entertainment (A&E) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info (@) artiestentertainment.nl

Beveiliging en beveiligingsmaatregelen
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden daarom aan om regelmatig op deze pagina terug te keren, zodat je op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten over deze privacyverklaring
Indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via info (@) artiestentertainment.nl / 06-45610661